EuroSkills søger alsidig sekretær

EuroSkills2025 søger en sekretær, der har styr på aftalerne og desuden har lyst til en lang række alsidige opgaver på vejen frem mod danmarkshistoriens største uddannelsesevent i 2025.

Som sekretær for EuroSkills teamet kommer du til at arbejde med et bredt opgavespænd af forskelligartet karakter. Eksempler er kalenderstyring for direktøren, onboarding af nye kollegaer, planlægning af samt indhold og referat til bestyrelsesmøder, kontakt til samarbejdspartner såvel politiske, faglige og private samt supportere dine kollegaer og direktøren i diverse administrative opgaver i bred forstand.

Du vil ligeledes skulle assistere og understøtte teamet og direktøren med PowerPoint præsentationer til f.eks. bestyrelsesmøder og faglige oplæg, skabe kontakt til diverse samarbejdspartnere, hjælpe til ved rekrutteringer og sikre, at der er fremdrift på de initiativer, der igangsættes. Du formår at se sammenhængene mellem sideløbende igangværende opgaver, og kan sparre med direktøren om næste step i processen.

Du skal sikre, at alle de bolde, der bliver kastet op i luften uden en egentlig modtager, bliver grebet. Opgavespændet er stort og kan udvikle sig løbende, så du skal have en struktur der gør, at vi altid når i mål, men samtidigt kunne trives i, at du ikke kender dagens opgaver eller løsningerne herpå, når du møder ind om morgenen og uanset travlhed modtager og afleverer opgaverne med et smil.

Måske sidder du i dag i en stilling med et bredt administrativt opgavespænd f.eks. indenfor en politisk ledet organisation eller lign., og har lyst til at komme med på en rejse, hvor du kan sætte dit præg på såvel organisationens planlægning, dine kollegaers daglige trivsel og udviklingen af din egen stilling.

Vi forventer, at funktionen som sekretær for direktøren og support til teamet kommer til at fylde ca. 60% af din arbejdstid, men der ligger en masse spændende opgaver som f.eks. fondsansøgninger og projektledelse af fondsprojekter samt kommunikationsopgaver foran os, og du får medindflydelse på, hvilke opgaver, der sammen med sekretæropgaverne skal stå i din stillingsbeskrivelse.

Da sekretariatet lukkes ned ultimo 2025 er der tale om en midlertidig ansættelse med udløb pr. 31. december 2025. Der er således mulighed for åbent at tale om personlig udvikling og fremtidsønsker frem mod det næste job, som du ønsker at bestride efter 2025.

Vi forventer at du:

 • Har en relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund – gerne indenfor en politisk ledet organisation.
 • Er struktureret og detaljeorienteret samtidig med, at du arbejder effektivt og bevarer overblikket.
 • Er en naturlig afslutter og arbejder godt sammen med din modsætning og andre fagligheder.
 • Identificerer dig med – og motiveres af – vores værdigrundlag.
 • Stærke kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt på dansk og engelsk.
 • Sætter en ære i at opgaverne lykkes, men har ikke behovet for at være den, der står på ølkassen.
 • Motiveres af at se sammenhænge på tværs af igangværende opgaver.

Vi giver dig:

 • Et alsidigt job med et fedt formål, hvor du kan kombinere dine koordineringsevner med, at du arbejder på tværs af igangværende og kommende indsatser.
 • Mulighed for at arbejde med et bredt opgavespænd, og selv være med til at forme din stilling langt hen ad vejen.
 • Fleksible arbejdsforhold.
 • En ledelsesstil der er tillidsbaseret og med god plads til grin undervejs.
 • Samarbejde med et meget bredt spænd af offentlige samarbejdspartnere og toneangivende danske virksomheder.
 • Mulighed for personlig- og erfaringsudvikling frem mod dit næste job efter 2025.

Interesseret? Så søg stillingen via senest onsdag d. 11. oktober 2023 via dette link: https://www.jobindex.dk/jobannonce/491859/sekretaer-for-euroskills-2025